Pracownia projektowa
 
 • projekty architektoniczno-budowlane PZT + PAB + PT
 • sprzedaż i adaptacja projektów (dom, magazyn, budynek usługowy ...)
 • projekt wstępny - inwentaryzacja, koncepcja rozbudowy, przebudowy, nadbudowy ...
 • PZT: projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 • PAB: projekt architektoniczno-budowlany
 • PT: projekt techniczny, 
 • projekty lokali gastronomicznych, 
 • charakterystyka energetyczna

Utrzymanie i użytkowanie budynków:
 • ocena stanu technicznego, pomiar powierzchni użytkowej,
 • okresowa kontrola stanu technicznego budynku 1-roczna i 5-letnia
  (Art. 62. ustawy Prawo budowlane) 
 • modernizacja lub remont
   a) zgłoszenie robót budowlanych: wymiana pokrycia, docieplenie, przebudowa itp.
   b) pozwolenia na budowę: dobudowa, nadbudowa, przebudowa,
 

Inwestorskie sprawy

 • kontrola robót budowlanych
 • sprzedaż lub kupno nieruchomości - kontrola stanu technicznego, inwentaryzacja
 • pomoc w sprawach administracyjnych (wnioski itp.)
 • kosztorys inwestorski, kosztorys uproszczony i szczegółowy, obmiar robót
    
 
 
 Busko-Zdroj, Chmielnik, Gnojno, Kielce, Kazimierza Wielka, Morawica, Nowy
Korczyn, Opatowiec, Pacanow, Pierzchnica, Pinczow, Solec Zdroj,
Stopnica, Tuczepy, Wislica, Zlota, Busko ... Ponidzie i okolice.
Copyright ©2021 Projektowa.com, Wszelkie Prawa Zastrzeżone